Translate

dimarts, 16 de setembre del 2014

"EL SENYOR MIRA ELS HUMILS"


Coincidint gairebé amb l’inici de les activitats escolars, el Moviment Ecumènic de Sabadell reprèn les seves actuacions avui 16 de setembre amb la primera reunió del present curs.

Los pobres en la fuente. F. de Goya
I per començar, si d’acord amb les recomanacions tant de la Santa Seu com del Consell Mundial de les Esglésies (que agrupa ortodoxos, anglicans i protestants) una de les principals àrees de col·laboració ecumènica entre cristians és la lluita contra la pobresa, la tasca que tenim per endavant a la nostra ciutat, a Sabadell, apareix com a ingent. 

Així, el nombre d’alumnes que reben una beca de menjador ha augmentat enguany un 60 per cent, passant de 1.242 a 1.983 (Diari de Sabadell, 12 setembre 2014) i les peticions d’ajuts per a llibres i material creixen un 82 per cent, essent 9.050 els alumnes sol·licitants, quan el curs passat en van ser 4.970 (Diari de Sabadell, 16 setembre 2014), mentre que a Catalunya les beques de menjador per pobresa extrema han crescut d’un 43 per cent (El Periódico de Catalunya, 6 setembre 2014).

En contraposició, i segons informacions de  l’Associació de Banca Española, que és la germandat dels grans bancs, aquests van guanyar durant el primer semestre 6.300 milions d’euros, un 19,50 per cent més, mentre que les grans fortunes van obtenir a la borsa 6.200 milions d’euros durant l’any 2013 (La Vanguardia, 31 agost 2014).

Les xifres parlen per si mateixes, i demostren qui està perdent i qui està guanyant amb aquesta crisi econòmica, que serà molt difícil redreçar.

Per sort,  els cristians, a part del nostre esforç social, compartim una esperança: “Els humils posseiran la terra, fruiran  d’una gran pau” (Salm 37). Així, Déu sembla que no hi sigui, però ho observa tot:  “El Senyor és excels, però es mira els humils, mentre que coneix els altius de lluny estant”(Salm 138). Finalment, heus aquí la sentència de Jesús al Sermó de la Muntanya: “Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu”; “Feliços els qui ara passeu fam: Déu us saciarà!” (Lluc 6).