Translate

dijous, 13 de juny de 2019

MANIFEST CONTRA LA POBBRESAEl Moviment Ecumènic de Sabadell, en l'esfera del que es coneix com a ecumenisme social o pràctic, i després de mesos d'estudi del tema, ha arribat a la conclusió que la crisi ha deixat a la nostra ciutat, en major o menor grau, entre 35.000 i 40.000 persones en situació de vulnerabilitat social, amb l'afegit de la consolidació de la pobresa entre un ampli sector de treballadors en precari. La situació està sent atenuada, en part, per les entitats privades del tercer sector, i per l'acció dels serveis socials.

A la vista d'aquesta situació el Moviment Ecumènic de Sabadell, en la reunió del dia 6 de juny va decidir publicar un MANIFEST CONTRA LA POBRESA, que és la culminació de d'una treball col·lectiu del grup ecumènic dut a terme durant el curs 2018/2019, amb l'aportació de persones individuals, d'entitats ciutadanes i de l'administració local. Gràcies a tots.