Translate

dimecres, 4 de desembre de 2019

GENERACIÓ Z. PERDUDA PER AL CRISTIANISME?


El Moviment Ecumènic de Sabadell va debatre durant les seves reunions de setembre i octubre passats sobre l'allunyament dels joves -els anomenats centennials- d'algunes esglésies cristianes, o bé del cristianisme i de la religió en general. Segons una frase afortunada que algú va dir "en alguns temples, des de la porta, només es veu cabell blanc, i poc".

En efecte, centennials o Generació Z" (o  és el nom que s’aplica al conjunt de joves nascuts, aproximadament, entre els anys 1995 i 2010, i constitueixen el primer grup de natius digitals, en haver crescut entre ginys electrònics, internet i les xarxes socials. Aquest fet determina gran part del seu comportament. Estan habituats a fer diverses tasques al mateix temps i a processar fins a cinc dispositius alhora. També són bastant autodidactes i d'alguna forma autosuficients. A causa de la inseguretat laboral i la crisi econòmica es veuen obligats a inscriure's com a empresaris ("emprenedors") autònoms i a treballar majoritàriament des de l'ordinador de casa.

Amb una sexualitat oberta i sense tabús, mostren, en canvi, un remarcable activisme social (allunyat, però, de les institucions), especialment en causes com  la defensa del medi ambient o el feminisme. Es el cas, ara mateix, de la molt coneguda activista sueca GretaThunberg, de 16 anys.

Billie Eilish a Barcelona. Foto: Christian Bertrand, per a binatural.es
Ara bé, el més rellevant des d’un punt de vista cristià és que posseeixen el seu propi llenguatge, són espirituals però no religiosos en el sentit convencional (els seus pares ja no ho eren, de religiosos), i tenen els seus propis ídols, com es va poder veure en el vídeo de l’actuació de Billie Eillish en acció al Palau Sant Jordi de Barcelona (la “deessa”) que es va projectar en la primera de les reunions abans esmentades, juntament amb un altre vídeo on es posaven de manifest les opinions de la multitud de joves que hi feien cua per entrar.

La desafecció del jovent en relació amb la pràctica religiosa és especialment remarcable a Catalunya i a Europa occidental. Això no obstant, el joves continuen posseint, juntament amb models de relació i participació en què tot és qüestionat, inquietuds sobre assumptes com la pau, l’ecologia, igualtat de gènere, etc. La seva espiritualitat (davant la música, la contemplació de la natura, etc.) no és gens formal: resulta incompatible amb el llenguatge litúrgic de les esglésies tradicionals, que els és indesxifrable. En aquest sentit es pot dir que aquestes esglésies no han connectat amb l’idioma dels joves, i han badat o no han sabut reaccionar a temps, com, en canvi, sí han fet algunes de les noves denominacions cristianes, particularment en l’àmbit pentecostal.


Què ens portarà el futur? Es desconeix. A més a més de demanar perdó i deixar per sempre més les riqueses i les complicitats amb els poderosos, caldrà que les principals organitzacions eclesials facin un un esforç ingent per posar-se al dia i adaptar-se a les noves generacions tot mantenint la vigència el missatge d'amor de l’Evangeli. O això, o nosaltres, els pensionistes i jubilats serem els últims de Filipines. Caldrà pregar molt i esperar una nova revifalla que, ara per ara, hem de posar en mans de Déu misericordiós.
dissabte, 7 de setembre de 2019

Remant en la mateixa direcció


L’objectiu primordial de l’ecumenisme en general, i del Moviment Ecumènic de Sabadell (MES) en particular, és l’enfortiment dels llaços d’amistat entre les diferents confessions cristianes en vistes a una futura convergència, la forma de la qual caldrà anar definint poc a poc amb afecte, tenacitat, i molta pregària. A tal fi, la paraula clau és DIÀLEG.

El curs passat, va ser el primer en què, després d’uns anys de reunions conjuntes amb el Grup de Diàleg Interreligiós, vam considerar arribat el moment d’emprendre sols una nova etapa en la qual el MES es dediqués fonamentalment a assumptes ecumènics, bé de caràcter espiritual o doctrinal, bé de caràcter social o cultural, però sempre des d’una perspectiva cristiana. D’aquí ve que al nostre nom, MOVIMENT ECUMÈNIC, hi vam afegir el cognom DIÀLEG INTERCRISTIÀ. Així doncs, durant el curs 2018-2019, seguint la línia proposada, vam estudiar  els textos d’acords molt importants sobre fe, baptisme i eucaristia, però també ens vam ocupar de la cronificació de la pobresa a Sabadell, treball que va culminar amb la publicació d’un MANIFEST CONTRA LA POBRESA.

D’altra banda, el curs 2019-2020, que haurem començat el 19 de setembre, ha de servir tant per la consolidació de la línia empresa a la tardor del 2018 com per a l’assoliment de noves fites. Per tant, dedicarem més temps a conèixer la història de l’ecumenisme, una història apassionant que comença l’any 1910 amb la Conferència Missionera Mundial d’Edimburg. També tenim previst tractar en cada reunió mensual assumptes d’actualitat relacionats amb els nostres objectius.

Continuarem impulsant la celebració la Pregària per la Unitat dels Cristians i també dedicarem un temps a l’organització interna de l’entitat i, sobre tot, a la difusió de les nostres activitats.

Finalment, convé saber que els recursos econòmics per al sosteniment de les activitats de l’entitat provenen de petits donatius voluntaris que es destinen exclusivament al diàleg intercristià. I que el Moviment Ecumènic de Sabadell, seguint el solc del Centre Ecumènic de Catalunya, la seva casa mare, el formen persones que es representen a sí mateixes i a la seva pròpia identitat confessional, remant en la mateixa direcció amb la il·lusió i l’esperança de fer-ho tot a major glòria de Déu.

dijous, 13 de juny de 2019

MANIFEST CONTRA LA POBBRESAEl Moviment Ecumènic de Sabadell, en l'esfera del que es coneix com a ecumenisme social o pràctic, i després de mesos d'estudi del tema, ha arribat a la conclusió que la crisi ha deixat a la nostra ciutat, en major o menor grau, entre 35.000 i 40.000 persones en situació de vulnerabilitat social, amb l'afegit de la consolidació de la pobresa entre un ampli sector de treballadors en precari. La situació està sent atenuada, en part, per les entitats privades del tercer sector, i per l'acció dels serveis socials.

A la vista d'aquesta situació el Moviment Ecumènic de Sabadell, en la reunió del dia 6 de juny va decidir publicar un MANIFEST CONTRA LA POBRESA, que és la culminació de d'una treball col·lectiu del grup ecumènic dut a terme durant el curs 2018/2019, amb l'aportació de persones individuals, d'entitats ciutadanes i de l'administració local. Gràcies a tots.

dimarts, 11 de juny de 2019

PERQUÈ CELEBREM PENTECOSTA?


Pentecosta(**) és la festivitat en què les esglésies recorden la vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols, cinquanta dies després de Pasqua. Enguany s’escau el 9 de juny. Té els seus antecedents en la festivitat jueva del Shavuot o de les Setmanes (Lv 23,15-22), que és de caràcter agrícola i d’acció de gràcies, i en la qual es rememora el lliurament de la Torà al poble d’Israel.

Per als cristians, és el mateix Jesús qui explica la importància de Pentecosta: “Si m’estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres.” (Jn 14,15-17).

Imatge: Blog de la Parroquia Ntra. Sra. de la Paz. Villar del Arzobispo (Jaén)


D’altra banda, Jesús anuncia que, quan ell haurà tornat al Pare, aquest Defensor que tindrà cura de nosaltres viurà en nosaltres mateixos i ens acompanyarà fins “la veritat sencera” (Jn 16,7-15).

Com sabem, L’Esperit Sant apareix al llarg de tota la Bíblia, des de l’inici, quan “la terra era caòtica i desolada” (Gn 1,2), fins al final, quan “L’Esperit i l’Esposa diuen: Vine!” (Ap 22,17). Així mateix, trobem l’Esperit en un moment tan important com és la concepció virginal de Jesús. I també en el seu bateig, on apareix en forma de colom per a ungir-lo com a Messies, Fill de Déu, just al començament de la seva missió pública.

Singularment, associem la figura de l’Esperit amb del dia de Pentecosta, amb l’atorgament als apòstols dels seus dons quan aquells inicien la tasca evangelitzadora que culminarà en la formació de les primeres comunitats o esglésies cristianes. (Fets, capítol 2).

Finalment, l’Esperit Sant és representat en forma de colom, tal com podem veure al centre del retaule de la nostra església del Redemptor. Per ell Jesús viu en nosaltres i ens fa sacerdots. D’altra banda, l’Esperit ens il·lumina i ens acompanya, i porta l’Església pel camí del Regne. Per això, estimats germans i germanes, aquest diumenge, tot donant gràcies al Senyor, celebrem joiosament Pentecosta!

(**) Publicat en el butlletí de l'Església Evangèlica Baptista  del Redemptor, de Sabadell, el dia 6 de juny de 2019, Diumenge de Pentecosta.

dijous, 17 de gener de 2019

HARMONIA INTERCONFESSIONAL. QUÈ ÉS?


La Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, que, promoguda per l'ONU, es va celebrar per primer cop l'any 2011, té com a objectiu remarcar la importància de la comprensió mútua i del diàleg entre les diverses tradicions de fe com a elements decisius per assolir una cultura de la pau i d'harmonia entre totes les persones, independentment de les seves creences. Té lloc, cada any durant la primera setmana de febrer.
Així doncs, l'harmonia interconfessional és l'estat de concòrdia i de pau que es dóna entre persones que pertanyen a tradicions espirituals diferents quan aquelles es relacionen positivament. En sentit oposat trobem les desavinences o fins i tot les guerres.

L'any 2013, amb motiu de la inauguració dels actes de la tercera Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional, el Secretari General de l'ONU, Ban Ki-moon, va dir, entre altres, les següents paraules:

"Vivim en temps d'agitació i de transformació de caràcter econòmic, ambiental, demogràfic i polític. Aquestes transicions ens porten esperança i incertesa. El nostre deure consisteix a assegurar que prevalgui l'esperança, i la nostra tasca serà més fàcil si els seguidors de totes les confessions col·laboren en una causa comuna. Mai oblidem que el que ens divideix és minúscul en comparació amb allò que ens uneix. Treballant junts podem aconseguir tots els nostres objectius de pau, prosperitat i benestar físic i espiritual."

Missatge que continua sent del tot vigent.Per aquest motiu -per promoure l’harmonia i la pau- al nostre país diverses institucions celebren l’esdeveniment, destacant-ne l’acte que, a Barcelona, acull el Parlament de Catalunya. A Sabadell, enguany té previst fer-ho públicament l’Associació Diàleg Interreligiós Sabadell (ADIS). Aquesta és una decisió que cal aplaudir perquè com va dir l’any passat Roger Torrent, president del Parlament, el diàleg entre creences és “fonamental per combatre la ignorància, que alimenta la por i permet atiar l’odi”,  tot remarcant que “mai no podrem renunciar als esforços del diàleg, perquè del diàleg se'n deriva la pau”.