Translate

dimarts, 11 de juny del 2019

PERQUÈ CELEBREM PENTECOSTA?


Pentecosta(**) és la festivitat en què les esglésies recorden la vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols, cinquanta dies després de Pasqua. Enguany s’escau el 9 de juny. Té els seus antecedents en la festivitat jueva del Shavuot o de les Setmanes (Lv 23,15-22), que és de caràcter agrícola i d’acció de gràcies, i en la qual es rememora el lliurament de la Torà al poble d’Israel.

Per als cristians, és el mateix Jesús qui explica la importància de Pentecosta: “Si m’estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l’Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres.” (Jn 14,15-17).

Imatge: Blog de la Parroquia Ntra. Sra. de la Paz. Villar del Arzobispo (Jaén)


D’altra banda, Jesús anuncia que, quan ell haurà tornat al Pare, aquest Defensor que tindrà cura de nosaltres viurà en nosaltres mateixos i ens acompanyarà fins “la veritat sencera” (Jn 16,7-15).

Com sabem, L’Esperit Sant apareix al llarg de tota la Bíblia, des de l’inici, quan “la terra era caòtica i desolada” (Gn 1,2), fins al final, quan “L’Esperit i l’Esposa diuen: Vine!” (Ap 22,17). Així mateix, trobem l’Esperit en un moment tan important com és la concepció virginal de Jesús. I també en el seu bateig, on apareix en forma de colom per a ungir-lo com a Messies, Fill de Déu, just al començament de la seva missió pública.

Singularment, associem la figura de l’Esperit amb del dia de Pentecosta, amb l’atorgament als apòstols dels seus dons quan aquells inicien la tasca evangelitzadora que culminarà en la formació de les primeres comunitats o esglésies cristianes. (Fets, capítol 2).

Finalment, l’Esperit Sant és representat en forma de colom, tal com podem veure al centre del retaule de la nostra església del Redemptor. Per ell Jesús viu en nosaltres i ens fa sacerdots. D’altra banda, l’Esperit ens il·lumina i ens acompanya, i porta l’Església pel camí del Regne. Per això, estimats germans i germanes, aquest diumenge, tot donant gràcies al Senyor, celebrem joiosament Pentecosta!

(**) Publicat en el butlletí de l'Església Evangèlica Baptista  del Redemptor, de Sabadell, el dia 6 de juny de 2019, Diumenge de Pentecosta.