Translate

divendres, 22 de maig de 2015

SOLIDARITAT AMB LUCÍA CARAM I TERESA FORCADES

Tres entitats sabadellenques de l’àmbit religiós laic, el Moviment Ecumènic de Sabadell, el Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell i el Col·lectiu de dones en l'Església (delegació de Sabadell), s'han posat d'acord aquest dijous, dia 22 de juny, a publicar un MANIFEST DE SOLIDARITAT AMB LUCÍA CARAM I TERESA FORCADES, a causa de la situació delicada a què es veuen abocades en raó de les mesures de silenci que les han estat imposades. El manifest diu així:

Imatge de: www.lavanguardia.com

"Davant la situació de les religioses Lucia Caram i Teresa Forcades que s’enfronten a la disjuntiva d’haver de triar entre l’enclaustració o la dedicació a la vida pública, les entitats signants volen expressar el següent: 

1. La seva solidaritat amb ambdues religioses, sigui quina sigui la decisió que finalment prenguin, tota vegada que han demostrat a bastament la seva vàlua com a persones i com a fidels cristianes.

2. El convenciment que la dedicació a la vida religiosa i, alhora, a la defensa de la justícia social, no solament no són incompatibles, sinó que responen plenament al missatge evangèlic i a l’exemple de la pròpia vida de Jesús, el Mestre.

3. En aquest sentit deplorem la decisió de les autoritats eclesiàstiques en voler imposar silenci a dues veus compromeses i respectuoses amb l’esmentat missatge evangèlic.

4. Preguem perquè l’actitud de la jerarquia no allunyi de la pràctica religiosa en les esglésies més fidels dels qui ja ho han fet, tot buscant diverses alternatives per viure la seva espiritualitat i el seu compromís social.

5. Entenem que resulta peculiarment punyent que les admonicions de la jerarquia es dirigeixin contra dues dones, essent aquest col·lectiu el més marginat dins l’Església, especialment des del punt de vista ministerial. Una vegada més, s’entén que allò que l’Església espera de les dones respon al perfil de la submissió i la passivitat."

Tant de bo que aquest MANIFEST contribueixi, en la mesura del possible, a restablir el que que hauria de ser normal en la vida de les germanes Lucía i Teresa i de totes les persones que volen fer compatible la vida consagrada amb la participació política al servei de la ciutadania, especialment en el terreny del treball per la justícia social.