Translate

dissabte, 7 de setembre de 2019

Remant en la mateixa direcció


L’objectiu primordial de l’ecumenisme en general, i del Moviment Ecumènic de Sabadell (MES) en particular, és l’enfortiment dels llaços d’amistat entre les diferents confessions cristianes en vistes a una futura convergència, la forma de la qual caldrà anar definint poc a poc amb afecte, tenacitat, i molta pregària. A tal fi, la paraula clau és DIÀLEG.

El curs passat, va ser el primer en què, després d’uns anys de reunions conjuntes amb el Grup de Diàleg Interreligiós, vam considerar arribat el moment d’emprendre sols una nova etapa en la qual el MES es dediqués fonamentalment a assumptes ecumènics, bé de caràcter espiritual o doctrinal, bé de caràcter social o cultural, però sempre des d’una perspectiva cristiana. D’aquí ve que al nostre nom, MOVIMENT ECUMÈNIC, hi vam afegir el cognom DIÀLEG INTERCRISTIÀ. Així doncs, durant el curs 2018-2019, seguint la línia proposada, vam estudiar  els textos d’acords molt importants sobre fe, baptisme i eucaristia, però també ens vam ocupar de la cronificació de la pobresa a Sabadell, treball que va culminar amb la publicació d’un MANIFEST CONTRA LA POBRESA.

D’altra banda, el curs 2019-2020, que haurem començat el 19 de setembre, ha de servir tant per la consolidació de la línia empresa a la tardor del 2018 com per a l’assoliment de noves fites. Per tant, dedicarem més temps a conèixer la història de l’ecumenisme, una història apassionant que comença l’any 1910 amb la Conferència Missionera Mundial d’Edimburg. També tenim previst tractar en cada reunió mensual assumptes d’actualitat relacionats amb els nostres objectius.

Continuarem impulsant la celebració la Pregària per la Unitat dels Cristians i també dedicarem un temps a l’organització interna de l’entitat i, sobre tot, a la difusió de les nostres activitats.

Finalment, convé saber que els recursos econòmics per al sosteniment de les activitats de l’entitat provenen de petits donatius voluntaris que es destinen exclusivament al diàleg intercristià. I que el Moviment Ecumènic de Sabadell, seguint el solc del Centre Ecumènic de Catalunya, la seva casa mare, el formen persones que es representen a sí mateixes i a la seva pròpia identitat confessional, remant en la mateixa direcció amb la il·lusió i l’esperança de fer-ho tot a major glòria de Déu.